VLM-100 on suodatinkankaiden ja vastaavien kudosten vedenläpäisyn mittaamiseen tarkoitettu mittari. Siinä on ruostumattomista aineista rakennettu mittasäiliö jonka poikkileikkaus on kooltaan 0.01 m2 ja korkeus 150,0 mm.
Vesipatsas pidetään vakiona säädettävän pumpun avulla.
Mittauslaitteen pohja on avattava ja sinne asennetaan mitattava näyte. Pohjan nosto ja tiivistys hoidetaan joko käsikäyttöisellä pumpulla tai paineilmalla. Kun läpäisyvirtaus on vakiintunut, käännetään mittaus päälle ja vesi kerätään mitta-astiaan. Mittausjakso on esim. 2 minuuttia ja sinä aikana läpi tullut vesi on kudoksen vedenläpäisyvyyden mittaustulos. Eri näytteitä voidaan näin helposti vertailla toisiinsa veden läpäisyvyyden suhteen.
     
     
 Paluu