Ympäristötietojen keruu- siirto- ja hallintajärjestelmä WFDTD.
( Wireless Field Data Transfer Device )

Voidaan sijoittaa esim. vedenottamoiden, kaatopaikkojen, teollisuuslaitosten jne. läheisyyteen mittaamaan veden laatua, pohjaveden korkeutta, ja muita sentyyppisiä ilmiöitä.
Laitteisto on varustettu dataloggerilla, aurinkopaneelilla, akulla, latauslaitteella, GSM-modemilla ja erilaisilla antureilla ympäristötietojen mittausta varten.
Asema kerää ohjelman alaisuudessa antureiltaan tietoja, analysoi ja tallettaa ne muistiin.
Laitteen tallettamat tiedot voidaan purkaa modemin välityksellä tarvittaessa.
Ympärivuotiseen käyttöön ilman ulkopuolista käyttöjännitettä.


PALUU