Tietokoneista ym.

Tietokoneita on tullut käytettyä ammatin ja harrastuksen nimissä jo vuodesta 1977.
1979 tuli tarpeelliseksi aloittaa yhteistyö samanhenkisten mikroharrastajien
kesken, ja niin syntyi
Pirkanmaan mikrotietokonekerho MIKROFAN
Lisäksi hienoa työtä alallaan tekee:
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys PITKY
ja
Tietotekniikan Liitto ry

Historialliset laitteet
Macintosh
NeXT
PCpiirilev